Комунальний заклад «НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»

 


Інформація для учнів

Права учнів
3.3. Кожен учень має право:
• на отримання освіти відповідно до державного стандарту;
• обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
• користуватись навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою, побутовою базою НВК;
• на доступ інформації з усіх галузей знань; брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
• особисто, або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках; 
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, інших учнів, батьків, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
• отримувати матеріальну допомогу відповідно з діючим законодавством;
• отримувати медичну допомогу відповідно з діючими нормативними актами.

Обов'язки учнів 
 Учні зобов’язані:
• виконувати вимоги статуту, Єдині правила для учнів НВК, правила внутрішнього розпорядку, правила техніки безпеки та санітарно - гігієнічного режиму;
• систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
• бережливо ставитись до майна НВК , економно використовувати світло та воду;
• дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
• бережливо ставитись до чужої праці, навколишнього середовища;
• у випадках недбайливого відношення до майна за допомогою батьків відшкодувати заподіяні збитки;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
• виконувати правила поведінки гімназиста.
 Учні, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом директора можуть відраховуватись.
У разі порушення правил внутрішнього розпорядку, порушення дисципліни учень притягається до дисциплінарної відповідальності. До учнів приймають такі види покарань:
- зауваження;
- догана;
- відшкодування заподіяних збитків НВК батьками або особами, які їх замінюють.