Комунальний заклад «НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»

 


Соціально-психологічна служба

 

А Н А Л І З

 

роботи  щодо здійснення соціального захисту дітей в НВО № 32

протягом 2011/2012 н.р.

 

Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для педагогічного колективу , зокрема соціально-психологічної служби НВО № 32.

В навчальному закладі щорічно складається  банк даних дітей пільгових категорій, а також створюються електронні бази даних Так, станом на вересень 2011 року на обліку перебувало 115  дітей.

Крім того, в навчальному закладі  кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт» - папку/файл, в якій/якому зберігається пакет документів на неї. В навчальному закладі щороку  проводиться обстеження умов проживання цих дітей з метою надання матеріальної, педагогічної та психологічної допомоги дітям пільгових категорій. Практичний психолог школи  здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу. Соціальний педагог,  забезпечуює соціально-педагогічний патронаж, що сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечують консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють.  

З метою забезпечення дітей з багатодітних родин посвідченнями, які надають право на пільговий проїзд у транспорті, проведено ознайомлення їх батьків з механізмом отримання посвідчень, визначеним відповідними нормативними документами. Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в  навчальному закладі, забезпечені  Єдиними квитками, які також дають право на безкоштовний проїзд у транспорті.

 

Використання фонду загального обов’язкового навчання

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій в ЗНЗ району створено фонди загального обов’язкового навчання.

Так, за кошти фонду загального обов’язкового навчання у 2011-2012 навчальному році:

  •  протягом  2011-2012 року   придбано шкільні форми на загальну суму 1750 грн. для 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,.

Харчування

 

З метою соціального захисту в школі  всі учні 1-4-х класів за рахунок бюджетних коштів були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Крім того, 8 учнів 5-11-х класів з числа дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти , постраждалі внаслідок аварії на ЧАЄС) отримували безкоштовне харчування.   5 учнів  цих категорій з числа 1-4-х класів, які відвідували ГПД, були забезпечені 2-разовим гарячим харчуванням за бюджетні кошти.

 

 

Охорона здоров’я школярів

 

У навчальному закладі щорічно  проводилися медичні огляди дітей, в тому числі пільгових категорій.

Медичними працівниками школи проведено ґрунтовний аналіз стану здоров’я школярів. Так, з’ясовано, що найбільше захворювань припадає:

  •  на І місці – хвороби нервової системи та органів зору;
  •  на ІІ місці – хвороби серця та системи кровообігу;
  •  на ІІІ місці – хвороби лор-органів.

 

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,  «Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 12.05.2007 №716, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №619-р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю», в навчальному закладі  реалізуються державні гарантії дітям-інвалідам на отримання дошкільної та загальної середньої освіти.

З метою соціального захисту хворих дітей та дітей-інвалідів, згідно наказу МОНУ від 20.12.2002 року №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61) в школі організоване індивідуальне навчання для дітей, які його потребують:

- станом на 01.09.2011 року для 1 учня 2-Б класу -Царука Артема.

 

 

Охоплення гуртковою роботою

 

% охоплення дітей даної категорії позашкільною освітою

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Кількість дітей з багатодітних родин

Кількість дітей з малозабезпечених родин

Кількість дітей з неповних сімей (напівсиріт

Кількість дітей-інвалідів

Кількість дітей-чорнобильців

Жовтень

2011 року

71%

61%

-

62%

50%

70%

Жовтень 2012  року

 

75%

66%

50%

62%

45%

70%

 

 

 

 

Працевлаштування

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» питання подальшого навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходилося під неухильним контролем адміністрації  навчального закладу.

Протягом 2011/2012 н.р. з усіма дітьми, яким законодавством передбачено пільги при вступі до ВНЗ, та їх опікунами/батьками проведено роботу по ознайомленню з нормативними документами, які регулюють ці питання, та профорієнтаційну роботу.

 

 


1
2
3