Комунальний заклад «НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»

 

Звіт керівника

 

Звіт керiвника за 2017-2018 н.р.

 

 

 

Звіт директора

комунального закладу

«Навчально-виховне об’єднання №32

«Спеціалізована загальноосвітня

 школа І-ІІІ ступенів,

позашкільний центр «Школа мистецтв»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Ніжнікової Анни Олександрівни

перед педагогічним колективом та громадськістю на конференції

15.06.2018 року

 

ВСТУП
 
Добрий день, шановні присутні!!

         Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу, заслухати звіт директора  про здійснення керівництва закладом з подальшою оцінкою цієї діяльності. Протягом звітного періоду ( з 01.09.2017 по  15.06.2018 р. ) управління навчальним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувалася посадових обов’язків, законодавства України та інших  нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. Основний акцент звертала  на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу  норм чинного законодавства. Сьогодні  я зупинюся лише на найважливіших , на мою думку, питаннях управління навчально-виховною роботою. Звіт  керівника має визначену структуру та охоплює основні напрями його діяльності .

 

 

І. Персональний внесок керівника у підвищення  рівня організації навчально-виховного процесу в школі

 

1.1.Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення

обов’язковості загальної середньої освіти

 

У  2017-2018  навчальному році в закладі навчалося 765 учнів, було укомплектовано 27 класів із середньою наповнюваністю 28  учнів. Протягом навчального року до закладу прибуло 8, а вибуло 19учнів . Основною причиною переходу учнів до інших навчальних закладів була зміна місця проживання родин. Станом на 15 червня 2018 року у закладі навчаються 754учня.Із них: в школі І ступеня –  355 учні; в школі ІІ ступеня – 343 учнів; в школі ІІІ ступеня –67 учнів.

 

Навчальний рік

Навчалося учнів

2015-2016

700

2016-2017

727

2017-2018

765

     Аналізуючи рух учнів у нашому навчальному закладі за останні три роки, бачимо тенденцію щорічного зростання кількості учнів з 700 у 2015-2016 навчальному році до 765 у 2017-2018 навчальному році.

 

Працевлаштування випускників

 

У 2017-2018  н. р. закінчили школу 59 учнів 9-х класів, 37 учнів  - 11-х  класів. Із 59 випускників 9-х класів, 30 учнів планує  продовжити навчання в нашій школі, 19  – вступатимуть у вищі навчальні заклади  I-II рівня акредитації для подальшого здобуття повної середньої освіти . Всі  випускники 11-х  класів планують навчатися у вищих навчальних закладах.

 

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи

щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

навчальний процес

 

З 1 вересня 2017  року учні 9-х класів навчаються за новим Державним стандартом  базової  загальної освіти. Однією зі складових нового стандарту освіти є впровадження інноваційних технологій та використання здоров’язберігаючих технологій, які спрямовані на формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

У школі функціонують класи з українською мовою навчання. Навчальний заклад працює за профілем іноземна філологія: поглиблено вивчається англійська (з 1 класу), німецька (з 5 класу). На поглиблення профілю у 10-11 класах викладаються спецкурси: Технічний переклад (англ. мова), Країнознавство (англ. мова), Література Англії.

Робочі навчальні плани у 2017-2018 навчальному році складалися за Типовими навчальними планами для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов затвердженими наказом МОН України, наказом МОН молоді і  спорту від 10.06.2011 р. №572, додаток 4 зі змінами внесеними наказом МОН України від 16.04.2014 року № 460  (1-4 класи), наказом МОН молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409 (у редакції наказу МОН від 29.05.2014 року № 664), додаток № 3, зі змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 року № 1465 та від 08.05.2015 рок № 518 (5 – 9 класи), наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834, додаток 19, зі змінами внесеними відповідно до наказу від 29.05.2014р. № 657(10-11 класи), цими навчальними планами передбачена 18 годин варіативної складової для учнів 1-4 класів, які були використані наступним чином:

 • 12 годин на збільшення часу для вивчення музичного та образотворчого мистецтва;
 • 6 годин – на індивідуальні заняття з математики.
 • Для учнів 5-9 класів передбачені 13,5 годин варіативної складової , які були розподілені наступним  чином :
 • 7 годин на збільшення часу для вивчення музичного та образотворчого мистецтва;
 • 1,5 годин на збільшення часу для вивчення мистецтва;
 • 2 години на додаткові та індивідуальні заняття “Фізика +”;
 • 0,5 години на  додаткові та індивідуальні заняття з математики;
 • 3 години на проведення факультативу “Розвиток бізнес освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва” за наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 23.12.2016 року № 1033/о.
 • Для учнів 10 – 11 класів передбачені 9 годин варіативної складової, які були розподілені наступним чином:
 • 9 годин – на індивідуальні та групові  заняття по підготовці до ЗНО з математики,  української мови та  історії.

У наш час комп’ютерні технології зайняли міцну позицію в організації навчального процесу з різних дисциплін. Сучасне навчання у  закладі  пред’являє нові вимоги до професійних якостей учителів і рівня підготовки учнів .

З ініціативи управління освіти Кіровоградської міської ради  у    нашому закладі під керівництвом вчителя інформатики Непоп Ірини Вікторівни  педагогічні  працівники працюють в  інформаційно-освітньому середовищі   з використанням  сервісів G Suite(GoogleApps), які стали технологічною базою, що допомагає  підняти ефективність спільної роботи  педагогів  і учнів на новий рівень. З сервісом G Suite(GoogleApps) вчителі та учні нашого навчального закладу отримують більше інструментів для спільної роботи в навчальному процесі.  Формування віртуального навчального простору поєднує  існуючий педагогічний досвід з новими інформаційними технологіями.  Одним  із засобів реалізації інформаційних технологій у НВО №32 стало продовження роботи  веб-сайту у мережі Інтернет, продовження онлайн-навчання за курсом Програми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «Школи-новатори», участь у реалізації Всеукраїнської програми та он-лайн опитування “Вчимося жити разом”. З метою дослідження процесів та закономірностей формування первинних економічних , управлінських та підприємницьких умінь і навичок в умовах глобалізації світового освітнього простору наш заклад продовжує проводити дослідницько-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня за темою “Розвиток бізнес освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва”.

Успішно працюють і активно використовуються:

 • 3 компютерні класи;
 •  мультимедійний комплекс, який складається з дошки SMART Board М600, проектора,
 • 5 ноутбуків, 17 планшетів;
 • обладнання для лабораторних та демонстраційних дослідів в кабінеті фізики отримані у 2016 році за результатами участі в конкурсі з першочергового отримання засобів навчання для оснащення навчальних закладів за тематикою: «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по підвищенню рівня викладання предметів природничо-математичного циклу».

     Протягом   трьох  років роботи над методичною темою “Розвиток ключових та предметних компетентностей учнів шляхом використання новітніх технологій” вивчались  передові  освітні  технології, а адміністрацією закладу створювались умови  для навчання співробітників школи. Було проведено семінари, майстер – класи, семінари - практикуми  для працівників закладу з використання ІКТ.  Учителі використовують у своїй роботі елементи ІКТ, технології критичного мислення, проектної технології, технології інтерактивного навчання, технології особистісно-зорієнтованого навчання.

  Формування сучасної інформаційної картини світу , інформаційно-  комунікативних           компетентностей  неможливо без використання сучасного високошвидкісного Інтернету, тому у поточному навчальному році за ініціативи адміністрації та матеріальній підтримки батьків учнів школи, спонсорів навчальний заклад оснащено дротовим інтеренетом та мережею WiFi. Нарощена комп’ютерна мережа  у  школі  до   якої  під’єднані всі стаціонарні існуючі комп’ютери закладу. В наступному навчальному році  ми плануємо модернізувати сайт школи.

 

З метою формування ключових і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТвчителі школиотримували  знання і навички з використання ІКТ в навчально -  виховному процесі,  пройшли курси  :

-           INTEL – 12осіб;

-           Основи інформаційно – комунікаційних технологій – 14 осіб;

-           Основи комп’ютерної графіки –5 осіб.

-         25 педагогів пройшли навчання за дистанційним курсом « Сервіси  Google у професійній діяльності вчителя».

     Освітній процес стрімко змінюється, вчитель сьогодення повинен мати не лише високий фаховий рівень, а й усвідомлювати потреби сучасного учня, мобільного, гіперактивного, здатного швидко орієнтуватися в інформаційному світі. Адміністрацією плануються та проводяться методичні заходи, які сприяють постійному фаховому розвитку педагогів.

Методична робота школи

Методична робота в школі у 2017/2018  навчальному році проводилась відповідно до її структури, згідно з рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 № 1/9-21.8, річним планом роботи закладу, наказом по школі від 01.09.2017  р. № 652 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018  н. р. і була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та на підвищення майстерності вчителів, результативності їх праці, на оптимізацію навчально-виховного процесу.

Робота над проблемною темою “Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів шляхом впровадження новітніх технологій” та вирішення завдань, які були поставлені на 2017-2018  навчальний рік, проводилася через усі методичні структури школи. Для організації освіти вчителів використовувалися різноманітні форми роботи: колективні (семінари, педради, конкурси, предметні тижні), групові (творчі групи, «круглі столи», предметні тижні, засідання методичних об'єднань та ін.), індивідуальні (курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, індивідуальні співбесіди).

Підсумком роботи кожного вчителя над методичною проблемною темою стали звіти та матеріали для практичного використання під час підготовки та проведення уроків.

 У методичній роботі з педагогічними працівниками використовувалися як традиційні так і нетрадиційні форми і методи.

У 2017-2018 н.р. проведено такі форми методичної роботи

Педагогічна рада:

 1. «Створення оптимального навчально – виховного середовища для розвитку і самореалізації творчого потенціалу учня»;(Ніжнікова А.О.)
 2. «Впровадження Державного стандарту початкової  освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Перехід закладу на новий зміст та структуру навчання»;(Ніжнікова А.О.)
 3. «Реалізація вимог щодо формування  ключових і предметних компетентностей школярів  в умовах впровадження Державного стандарту шляхом використання новітніх технологій»;(Ніжнікова А.О.)
 4. «Реалізація вимог щодо формування  ключових і предметних компетентностей школярів  в умовах впровадження Державного стандарту шляхом використання новітніх технологій»;(Ніжнікова А.О.)

Усього протягом навчального року було проведено 13 педагогічних рад, 12 нарад при директорові.

Методичні об’єднання

 Серед традиційних колективних форм перевага надається роботі методичних об'єднань. У школі 10 предметних методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів;
 • вчителів української мови та літератури, зарубіжноїої літератури, історії,   

географії, правознавства;

 • вчителів іноземної мови;
 • вчителів фізичної культури;
 • вчителів природничо-математичного циклу;
 • вчителів галузі «Технології»;
 • МО класних керівників 5-11 класів;
 • МО вихователів ГПД;
 • МО класних керівників 1-4 класів;
 • МО керівників гуртків позашкільного центру “Школа мистецтв”.

Творчі групи:

­  вчителів англійської мови з проблеми: «Міжпредметна інтеграція як важливий засіб підвищення якості знань та розвитку ключових і предметних компетентностей учнів на уроках англійської мови», керівник Зарудня О.В., спеціаліст вищої категорії;

­  вчителів німецької мови з проблеми: «Шляхи покращення мовної компетентності учнів через застосування новітніх освітніх технологій», керівник Іваненко Н.І., спеціаліст другої категорії;

­  вчителів початкових класів з проблеми: «Підвищення якості навчання шляхом впровадження ІКТ в навчально-виховний процес», керівник Цуркан С.В., спеціаліст вищої категорії;

       Учителі закладу є учасниками міських, обласних творчих груп, беруть активну участь у їх роботі.

 

Динамічні групи, проблемні групи:

 • по впровадженню «G SuiteforEducation», керівник Непоп І.В., вчитель – методист;
 • вчителів 9-х класів з проблеми: «Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», керівник Блошенко С.О., спеціаліст вищої категорії.

 

Школи:

­ творчої педагогічної майстерності з проблеми: «Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів шляхом впровадження новітніх технологій» керівникХомко О.П., спеціаліст вищої категорії,«старший вчитель» ;

­ становлення молодого вчителя з проблеми: «Диференційований та індивідуальний підхід до навчальної діяльності вчителя», керівник Теличенко В.О., спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель».

 

Атестація педпрацівників

      У  березні 2018 року методичною службою школи було проведено місячник педагогічної майстерності вчителів, що атестуються, в рамках якого пройшли  відкриті уроки, які засвідчили, що вчителі мають добру фахову підготовку, належно володіють методикою викладання предметів, використовують різноманітні форми проведення уроків.

Протягом місячника педагогічної майстерності мною були відвідані уроки вчителів, які атестуються, перевірено ведення класних журналів, робочі та контрольні зошити, поурочні плани. Під час відвідування було встановлено, що вчителі систематично проводять роботу з підвищення рівня самоосвіти, поступово опановуючи нові технології навчання, проводять бінарні та інтегровані уроки, створюють проблемні ситуації, використовують елементи  ігрових технологій тощо. Всі педагоги на відвіданих  мною уроках продемонстрували високий рівень своєї теоретичної та фахової підготовки, показали , що майстерно володіють словом, вміють обґрунтувати думку, продемонстрували творчу співпрацю з учнями.

Результати атестації педагогічних працівників

2017 – 2018 н.р.

Всього про атестовано вчителів – 16

З вищою освітою – 16

І-ІІ рівнів акредитації -------

ІІІ – ІУ рівнів акредитації – 16

Всього проатестовано вихователів – 0

З вищою освітою – 0

І-ІІ рівнів акредитації -------

ІІІ – ІУ рівнів акредитації – 0

Вчителів

Категорія, звання

Встановлено

Підтверджено

Всього

“спеціаліст вищої категорії”

3

6

9

“спеціаліст І категорії”

1

 

1

“спеціаліст ІІ категорії”

4

 

4

“спеціаліст “

 

 

 

Ставка

 

 

 

“вчитель – методист”

 

 

 

“старший – учитель”

2

3

5

Інші педагогічні працівники

Назва посади

Встановлено

Підтверджено

Всього

Педагоги - організатори

 

 

 

“спеціаліст вищої категорії”

 

 

 

“спеціаліст І категорії”

 

 

 

“спеціаліст ІІ категорії”

 

 

 

“спеціаліст “

 

 

 

Практичні психологи

Соціальні педагоги

 

1

1

“спеціаліст вищої категорії”

 

 

 

“спеціаліст І категорії”

 

 

 

“спеціаліст ІІ категорії”

 

 

 

“спеціаліст “

 

 

 

Керівники гуртків

 

1

1

 

 

Вихователів

Категорія, звання

Встановлено

Підтверджено

Всього

“спеціаліст вищої категорії”

 

 

 

“спеціаліст І категорії”

 

 

 

“спеціаліст ІІ категорії”

 

 

 

“спеціаліст “

 

 

 

Ставка

 

 

 

“вихователь – методист”

 

 

 

 

1.  Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» педагогічним працівникам:

         - Бабич Оксані Василівні, учителю початкових класів;

         - Боковні Яні Сергіївні, учителю початкових класів;

         - Кривоносу Богдану Кузьмичу, учителю фізичної культури;

         - Степанчуку Олексію Станіславовичу, учителю фізичної культури.

2. Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» педагогічному працівнику:

         - Денисенко Тетяні Леонідівні, вчителю української мови та літератури.

3. Продовжили на п’ять років строк дії тарифікаційного розряду керівнику гуртка, який за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєному 12 тарифікаційному розряду:

         - Шевченко Ірині Георгіївні, керівнику гуртка.

4. Продовжили на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії  педагогічному працівнику, який за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

         - Буряк Олені Василівні, соціальному педагогу.

5. Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» таким педагогічним працівникам:

         - Іщенко Наталії Сергіївні,учителю англійської мови;

         - Кісєєвій Наталії Володимирівні, учителю англійської мови;

         - Раві Інні Василівні, учителю історії;

         - Савченко Анні Сергіївні, учителю історії.

6. Продовжили на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

         - Блошенко Світлані Олександрівні, учителю української мови та літератури;

         - Дерновій Ірині Миколаївні, учителю англійської мови;

         - Тереннік Марині Олегівні, учителю математики.

7. Продовжили на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано таким, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший учитель»

         - Решетняк Ірині Вячеславівні, учителю англійської мови;

         - Хомко Олені Петрівні, учителю української мови та літератури

 

Протягом навчального року педагоги виступали на шкільних та міських методичних заходах, брали участь у міських конференціях, мають власні методичні розробки, ділилися своїм досвідом роботи на методичних заходах різних рівнів.

 

Участь у конкурсах педагогічної майстерності

1.Учителі закладу у 207-2018 навчальному році брали участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року - 2018” у номінаціях “Німецька мова” та “Фізична культура”. Литвиненко В.І., учитель німецької мови посіла І місце у міському етапі конкурсу, а        Коломієць В.П. посів ІІІ місце  у міському етапі конкурсу.

   2.  У червні 2018 року проводився обласний огляд освітніх блогів. Учитель фізичної культури Коломієць В.П. та практичний психолог Піддубна С.О. створили блоги та взяли участь у цьому конкурсі.

    3. У жовтні 2017 року 29 педагогів закладу  взяли участь у Педагогічному  профтесті (Інтернет-портал освітніх закладів  України) та отримали сертифікати І ступеня.

 

Міські та обласні методичні заходи, проведені на базі закладу

 •    У  2017- 2018 н.р. на базі НВО № 32 були організовані та проведені такі семінари:
 • Хомко О.П. провела  обласний семінар-практикум для слухачів курсів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з української мови та літератури  на тему «Модернізація й технологізація уроків української мови та літератури»;  19 квітня 2018 року
 •  23 січня 2018 року на базі початкової школи був проведений обласний семінар-практикум «Інноваційна діяльність вчителя початкових класів в умовах реформи сучасної системи шкільної освіти» для слухачів курсів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Високу  оцінку отримали під час обговорення уроки вчителів  Вахрушевої Л.І.,  Добош О.І., Боковні Я.С., Бєдіної Н.В., які  підготували і провели відкриті уроки з різних предметів;
 • Теличенко В.О.  взяла участь у проведенні міського  семінару-практикуму  «Модель сучасного уроку» для молодих вчителів;
 • Буряк О.В., Піддубна С.О. взяли участь у міському психолого-педагогічному  семінарі для практичних психологів та соціальних педагогів міста «Психопрофілактика конфліктів. Рівні конфліктів. Управління конфліктом. Техніки вирішення конфліктів» , який був проведений на базі нашого закладу 13.11.2017 року;

 

Участь у конференціях, обласних та  Всеукраїнських семінарах

     У січні 2018 року учителі закладу взяли участь у міській Інтернет - конференції з проблеми: “Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі”:

 • “Механізм реалізації допрофільного навчання в закладах загальної середньої освіти”,  Ірина Решетняк, учитель англійської мови;
 • “Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей” , Наталія Іщенко, вчитель англійської мови;
 • інші вчителі закладу взяли активну участь в обговоренні статей. Статті опубліковані на сайті  ЦМСПС у розділі «Січневі та серпневі наради» та у збірнику матеріалів конференції.
 • Педагоги взяли участь в регіональних конференціяхEdCamp        (Настащук І.О.).
 • Практичний психолог Піддубна С.О. взяла участь в обласній науково-практичній Інтернет-конференції «Небезпеки та ризики, з якими діти можуть зіштовхнутися в мережі Інтернет». Феномен «Інтернет-залежність».
 • Учитель фізичної культури Степанчук О.С. відвідав Всеукраїнський науково-практичний семінар  «Конкурс на кращу модель школи олімпійської освіти». 08 – 09.12.2017 р. м. Київ та І Всеукраїнський науково-практичний семінар «Новації, практика та перспективи розвитку фізичної культури і спорту».
 • Учитель біології Федотова Т.В. взяла участь в обласній Інтернет-конференції «Шляхи впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області».

 

 

 

Результати проведення ДПА

 

Учителі протягом 2017-2018 навчального року проводили підготовку учнів  до ДПА у 4-х, 9-х, 11-х класах. Було своєчасно складено графіки ДПА, визначено склад комісій та графіки проведення консультацій учителями. ДПА проведено без порушень. Зауважень від представників управління освіти, присутніх на екзаменах не було. Аналіз  результатів іспитів свідчить про якісну і ґрунтовну  підготовку учнів.

 

ДПА в  4-х класах 2017-2018 н. р.

 Державною підсумковою атестацією  було охоплено 78 учнів  4-х класів. Державна підсумкова атестація  проходила у формі підсумкової контрольної роботи з української мови та математики.

 Рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови становить:

високий рівень - 20 учень- 26 %,

достатній рівень - 45 учня- 58 %,

середній рівень - 13 учнів- 16 %,

початковий рівень -  0

       Результати ДПА з української мови показали, що в 84% учнів на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти сформовано мовленнєві уміння і навички. Четверокласники навчені користуватися мовними одиницями, вміють застосовувати набуті знання на практиці, озброєні алгоритмом мислення – головним умінням для виконання конкретних завдань.

           Державна підсумкова атестація з математики проходила у формі підсумкової контрольної роботи, в основу якої покладено вимоги навчальної програми з математики.

  За результатами контрольної роботи з математики підтвердили:

високий рівень-30 учнів -38%

достатній – 42 учні-54%

середній – 6 учнів - 8 %

початковий – 0

  Результати контрольних робіт свідчать про те, що більшість учнів опанували зміст навчального програмового матеріалу, оволоділи необхідними вміннями та навичками.

Результати проведення ДПА в 4-х класах

2017-2018 н.р.

Математика

Рівень

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Відсоток

0%

8%

54%

38%

 

 

 

 

Українська мова

Рівень

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Відсоток

0%

16%

58%

26%

 

 

 

 

 

Результати ДПА у 9-х класах

Атестаційна робота з української мови проводилася у формі диктанту за матеріалами збірника диктантів О. Авраменка (2017 року). Метою проведення ДПА з української мови є визначення рівня сформованості в учнів 9-х класів, які отримали базову середню освіту, пунктуаційних та орфографічних навичок, тобто рівня грамотності дев’ятикласників. У 9-а класі роботу писали 30 учнів,у 9-б класі - 28 учнів.      

         Рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови становить:

високий рівень - 24 учні- 24 %,

достатній рівень - 29 учнів - 50 %,

середній рівень - 14 учнів- 24 %,

початковий рівень -  1 учень- 2%.

   Результати ДПА з української мови показали, що в 74% учнів на рівні Державного стандарту базової загальної середньої освіти сформовано мовленнєві уміння і навички.

 

Українська мова

2017-2018 н.р.

(58 учнів)

2016-2017 н.р.

(44 учні)

Рівень

Кількість учнів

Відсотки

Кількість учнів

Відсотки

Високий рівень

14

24%

11

25%

Достатній рівень

29

50%

27

61%

Середній рівень

14

24%

5

11%

Початковий рівень

1

2%

1

3%

 

 

 

      Атестаційна робота з англійської мови проводилася у формі у письмовій формі і складалася з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами підготовленими вчителем.

Рівень сформованості умінь та навичок учнів з англійської мови становить:

 

Англійська мова

2017-2018 н. р.

(58 учнів)

2016-2017 н. р.

(44 учні)

Рівень

Кількість учнів

Відсотки

Кількість учнів

Відсотки

Високий рівень

18

31%

14

31%

Достатній рівень

19

33%

26

59%

Середній рівень

19

33%

3

7%

Початковий рівень

2

3%

1

3%

 

 

 

        Атестаційна робота з математики проводилася у письмовій формі , робота складалася з трьох частин: перша частина – це 12 завдань у тестовій формі, друга частина – 4 завдання  відкритої форми з короткою відповіддю і третя частина –3  завдання високого рівня, які потребували повного обґрунтування при розв’язанні. Рівень сформованості умінь та навичок учнів з математики становить:

високий рівень - 11 учнів- 19 %,

достатній рівень - 17 учнів - 29 %,

середній рівень - 27 учнів - 47 %,

початковий рівень -  3 учні – 5 %.

 

 

 

 

Робота з обдарованими учнями

 

Будь-яка робота повинна мати свій  результат. Результативністю роботи педагогічного колективу,  кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі, результативність виступу  учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. Так, за результатами семестрового та річного оцінювання 80 учнів нашого закладу були нагороджені Похвальним листом « За високі досягнення у навчанні»,  24 учні 11-А, Б класів  нагороджені Похвальною грамотою « За особливі успіхи у вивченні окремих предметів».

Похвальні листи

 

№ з/п

П.І.Б. учня

Клас

 1.  

Автушева Тетяна Олександрівна

2-А

 1.  

Бабійчук Ярослав Олегович

2-А

 1.  

Кулик Марія Сергіївна

2-А

 1.  

Паніотов Роман Ігорович

2-А

 1.  

Погрібний Тимофій Дмитрович

2-А

 1.  

Роздобудько Анна Костянтинівна

2-А

 1.  

Чулак Софія Леонідівна

2-А

 1.  

Сколотяний Ілля Романович

2-Б

 1.  

Олексієнко Максим Євгенович

2-Б

 1.  

Красногоров Тимофій Олександрович

2-Б

 1.  

Могирь Віталій Олександрович

2-Б

 1.  

Рисич Анастасія Олександрівна

2-В

 1.  

Сімаченко Марія Дмитрівна

2-В

 1.  

Єгурнов Ян Вацлавович

2-В

 1.  

Кармаліт Дмитро Євгенович

2-В

 1.  

Сивий Артем Вадимович

2-В

 1.  

Дегтяренко Єгор Володимирович

3-А

 1.  

Попович Максим Сергійович

3-А

 1.  

Шабанова Вікторія Володимирівна

3-А

 1.  

Черній Поліна Володимирівна

3-А

 1.  

Безуглий Михайло Андрійович

3-А

 1.  

Синько Валерія Ігорівна

3-А

 1.  

Самолюк Анастасія Романівна

3-А

 1.  

Мізєрін Данило

3-А

 1.  

Басс Софія Олександрівна

3-Б

 1.  

Грінка Поліна Дмитрівна

3-Б

 1.  

Заворуєв Владислав Андрійович

3-Б

 1.  

Майстренко Дар’я Володимирівна

3-Б

 1.  

Маруценко Кіра Юріївна

3-Б

 1.  

Стрижак Андрій Андрійович

3-Б

 1.  

Федорович Анжеліка Ігорівна

3-Б

 1.  

Ярошенко Іванна Юріївна

3-Б

 1.  

Дмитренко Олександра Володимирівна

3-Б

 1.  

Новохатська Софія Владиславівна

3-Б

 1.  

Сливка Кирило Максимович

3-Б

 1.  

Чавикіна КсеніяОлександрівна

3-Б

 1.  

Черноморченко Аліна Сергіївна

3-Б

 1.  

Кузьменко Олеся Вадимівна

3-Б

 1.  

Сметана Володимир Олександрович

3-В

 1.  

Ігнатьєв МаксимВячеславович

3-В

 1.  

Зубченко Антон Владиславович

3-В

 1.  

НіколенкоМикола Миколайович

4-А

 1.  

Теличенко Єлизавета Олександрівна

4-А

 1.  

Фомін Артем Олексійович

4-А

 1.  

Назаренко Юлія Сергіївна

4-А

 1.  

Недостоєв  Владислав Олександрович

4-А

 1.  

Напльокова Марія Геннадіївна

4-А

 1.  

Суружіу Марина Георгіївна

4-А

 1.  

Кабаці Анна Романівна

4-Б

 1.  

Нікітін Артем Олегович

4-Б

 1.  

Тебякіна Анна Олександрівна

4-Б

 1.  

Барамба Катерина Валеріївна

4-Б

 1.  

Реп’ях Юлія Романівна

4-В

 1.  

Ігнатенко Евеліна Євгеніївна

4-В

 1.  

Шевченко Ліана Богданівна

4-В

 1.  

Локарєва Марія Андріївна

5-А

 1.  

Настащук Дар’я Олегівна

5-А

 1.  

Кононова Амалія Амиранівна

5-А

 1.  

Дердіященко Ярослава Романівна

5-А

 1.  

Абрамович Вероніка Сергіївна

5-А

 1.  

Величко Назар володимирович

6-А

 1.  

Іваненко Мирослава Вадимівна

6-Б

 1.  

Данилко Софія Андріївна

6-Б

 1.  

Козиненко Анжела Максимівна

6-Б

 1.  

Олійник Дар’я Сергіївна

6-Б

 1.  

Шусь Софія Володимирівна

7-А

 1.  

Малишенко Діана Денисівна

7-А

 1.  

Савченко Анастасія Олександрівна

7-А

 1.  

Спринчан Єлизавета Сергіївна

7-А

 1.  

Солоп Надія Андріївна

7-А

 1.  

Романова – Черчел Софія Олегівна

7-Б

 1.  

Скороход Марія Володимирівна

7-Б

 1.  

Дмитренко Катерина Володимирівна

7-Б

 1.  

Лікаренко Максим Олексійович

8-А

 1.  

Бондаренко Ольга Сергіївна

8-А

 1.  

Матвієнко Сергій Сергійович

8-Б

 1.  

Руденко Ярослав Ігорович

8-Б

 1.  

Рябченко Валерія Олександрівна

10-А

 1.  

Святенко Анастасія Сергіївна

10-А

 1.  

Демиденко Андрій Олегович

10-А

 

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.  Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. Вчителі школи ефективно використовують інноваційні технології навчання, спрямовані насамперед на інтереси школяра, його індивідуальний потенціал. Це дає можливість формувати інтелект, виховувати гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної діяльності, до самовираження.

    Педагогічний колектив школи докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. Про високий рівень отриманих у закладі знань із предметів різного спрямування свідчить стабільна кількість переможців предметних олімпіад, конкурсів різного рівня.

Переможці олімпіад

2017-2018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році  11 учнів нашого закладу стали призерами міських олімпіад з таких  предметних дисциплін:

1. Святенко Анастасія(10-а клас ) -2 місце, англійська мова;

2. Святенко Анастасія (10-а клас) - 2 місце, німецька мова ;

3. Святенко Анастасія(10-б клас) -2 місце, хімія;

4. Козиненко Анжела (6-б клас) - 3 місце, математика;

5. Лікаренко Максим  (8-а клас) -3 місце, математика;

6. Рава Анастасія (9-а клас) - 2 місце, німецька мова;

7. Коваленко Владислава  (10-а клас) - 2 місце, польська мова;

8. Папоян Карина  (11-б клас) - 1 місце, польська мова;

9. Бондаренко Ольга  (8-а клас) - 3 місце, англійська мова;

10. Матвієнко Сергій (8-б клас) - 3 місце, англійська мова

11. Тєбякіна Анна  (4-б клас) – 2 місце, математика;

В обласних олімпіадах маємо такі досягнення:

 1. Святенко Анастасія - 2 місце , хімія,  вчитель Ковтун Л.П.;

2. Папоян Карина  - 1 місце, польська мова;

3. Коваленко Владислава  - 1 місце, польська мова.

       Показники участі наших учнів у міських та обласних олімпіадах протягом трьох років є   стабільними.

Порівняльна таблиця  участі учнів в міських та обласних  олімпіадах

 

 

2015/2016

2016/2017

2017-2018

I

II

III

I

II

III

І

ІІ

ІІІ

Міські олімпіади

-

4

4

-

8

2

1

7

3

Обласні олімпіади

 

 

2

-

-

3

2

1

 

 

 

Участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах

 • У міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови         ім. П.ЯцикаФедорович Анжеліка посіла І місце. Учитель Нестеряк Л.Б..
 • У міському  етапі Всеукраїнського турніру юних правознавців

команда учнів закладу( Студенецька М., Денисов М., Сушко С.,Рябченко В., Коваленко В.) посіла  І місце (учитель Савченко А.С.);

 • У міському етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»( грудень 2017 р., номінація «Історія України і державотворення») Чернецька Анна (11-Б) посіла   ІІІ місце (робота була відправлена на обласний етап);
 • Учні нашої школи: Рава А., Гарячева А., Балановська А., Хитра В., Крамаренко К.  посіли ІІІ місце у міському турнірі з географії, учитель Колєснікова Н.Т.;
 • У міському етапі Всеукраїнського  конкурсу мультимедійних проектів "Врятувати від забуття" учні закладу Бандушкіна Анна та Чернецька Анна посіли ІІІ місце. Учитель Савченко А.С.;
 • Учні Савченко А.С. також взяли участь у міському турнірі з історії і посіли 4 місце.

Усі вище  вказані перемоги та досягнення обдарованих та здібних учнів школи були б неможливі без підтримки та педагогічного супроводу вчителів:   Ковтун Л.П.,  Пилипенка В.М., Федаськової В.А., Наход В.Й., Бєдіної Н.В., Рубахіної Н.С., Литвиненко В.І., Кісєєвої Н.В., Савченко А.С. та інших учителів нашого закладу , які вболівають за його імідж.

 

1.3.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної

роботи.

Імідж школи створює робота педагогічних працівників з організації позаурочної діяльності учнів – як предметна, так і виховна. Координації та контролю цього питання я приділяла багато уваги. Тому слід зупинитися на деяких аспектах методичної та виховної роботи вчителів, які дозволили досягти певних успіхів.

 

          Протягом року вчителі закладу проводили позакласну роботу з учнями, спрямовану на розвиток творчих здібностей. Було організовано і проведено цілий ряд різноманітних заходів, які мали на меті  виховання в учнів національної самосвідомості, патріотизму, любові до рідної мови, культури, поваги до національних традицій інших народів. У заходах брали участь талановиті , обдаровані, творчі та активні учні закладу.

Найбільш вдалими були:

 • Заходи Місячника української писемності та мови (відповідальні: вчителі української мови та літератури).
 • Тиждень української мови та літератури (відповідальні: вчителі української мови та літератури) ;
 • Тиждень англійської та німецької мов (відповідальні: Шусь А.А., Босова І.І., Литвиненко В.І.);
 • День рідної мови (відповідальні вчителі української мови та літератури);
 • Тиждень історії, правознавства та географії (відповідальні вчителі Савченко А.С., Набойченко М.М.);
 • Тиждень предметів природничо-математичного циклу( відповідальні вчителі Федотова Т.В., Тереннік М.О., Непоп І.В., Мороз І.В., Шило О.А.);
 • Тиждень до Дня Перемоги (відповідальні: вчителі 3-х класів –Нестеряк Л.Б., Боковня Я.С.,  Онуфрик С.В. );
 • Тиждень початкової школи (відповідальні: вчителі 4-х класів –  Цуркан   С.В., Бєдіна Н.В., Добош О.І.) ;
 • Тиждень фізичної культури та спорту (відповідальний: вчитель Коломієць  В.П. );
 • Тиждень української писемності та мови (відповідальні: вчителі 1-х класів -Теличенко В.О., Гладушевська О.О., Кочерженко А.О.);
 • Тиждень безпеки життєдіяльності учнів (відповідальна: керівник МО Вахрушева Л.І.);
 • Тиждень трудового навчання та образотворчого мистецтва( відповідальні: вчитель 2-х класів - Вахрушева Л.І., Бабич О.В.).

Особливо успішними для учнів нашої школи були такі конкурси:

 

№ з/п

Назва міського конкурсу

Дата проведення

ПІБ учня-переможця, переможців

Нагорода

обл. етап

ПІБ учителя, який підготував переможця

1

Конкурс читців польської поезії

19.10.2017 року

Боцман Даша (7-Б)

Учасник

-

Яцина С.В.

2

Літературний салон А. Тарковського

Вересень

Учні 11-А , 10-А класів

Учасник

-

Яцина С.В.

3

Літературний салон , присвячений 115 річниці від Дня народження                     Ю. Яновського

06.02.

2018 року

Учні 10-А, 8-А класів

Грамота УО

-

Блошенко С.О., Хомко О.П.

4

Обласний спортивно - масовий захід для дітей "Олімпійське лелеченя"

Листопад

Учні 5-А, 5-Б класів

Учасники

-

Степанчук О.С.

5

Театральна молодь креативного міста

Лютий

Кокош Ярослава

ІІІ місце

-

Яцина С.В.

6

Міські змагання з баскетболу серед дівчат

Березень

Команда закладу

IV місце

-

Коток І.В.

7

Міський конкурс екологічних агітбригад "Екосмайл"

Квітень

Команда закладу

І місце

-

Шубіна Т.О., Федотова Т.В., Тищенко В.О.

8

Міські змагання "Спортивне місто - здорова нація"

Квітень

Команда учнів, учителів та батьків закладу

ІІ місцеу відбірковому турі

-

Коток І.В., Коломієць В.П.

9

Міський конкурс електронних презентацій "Кіровоградщина -перлина скіфського степу"

Квітень

Туглук Даша (9-Б клас)

ІІ місце

Участь в обл. етапі

Набойченко М.М.

10.

Конференція з англійської мови "Модель ООН" - міжнародна освітня програма

Березень

Команда закладу

Учасник

-

Зарудня О.В., Федаськова В.А.

11

ІІ Відкритий всеукраїнський студентсько - учнівський конкурс відеопроектів з правознавства “Чесність починається з тебе”

Березень

Учні 9-11 класів, батьки

Учасник

-

Шило О.А.,

Яцина С.В.,

Савченко А.С.

12

Вясеукраїнський конкурс «Сузіря»- «Космічні фантазії»

Квітень

Кобзар Софія, Галімська Єлизавета, Вовк Аліна

ІІІ,

ІІ ,ІІІмісця

ІІІ місце

участь в обл. турі

Хомко О.П.

Блошенко С.О.

Буряк О.В.

 

Активною є участь  учнів у Всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Соняшник», «Кенгуру», «Геліантус»,  «Грінвіч»,«Орлятко» та ін.

У 2017-2018 н. р у закладі  проводилась  робота по залученню  учнів школи до участі  в даних конкурсах. З метою розвитку інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, активізації позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням змоги змагатися у масштабі, що виходить за межі регіону, не виїжджаючи з нього, у 2017-2018 н.р. 178 учнів нашої школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі англійської мови "Гринвіч", організований Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов та ТОВ ЦТІ "Клевер".Золотий сертифікат отримали  46 учнів, срібний – 38 учнів, бронзовий – 14 учнів, сертифікат учасника – 82 учні.

У цьому навчальному році 131 учень закладу взяв участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2017», з них 92 учні початкової школи ; 38 учнів у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Геліантус- 2017», 34 учні у Всеукраїнському конкурсі “Sunflaue”, 34 учні взяли участь у інтерактивному конкурсі з історії “Лелека”.

    12 учнів - у Всеукраїнській предметній олімпіаді «ОЛІМПУС» (осіння сесія-2017), 199 учнів  у  Міжнародному інтерактивно-му конкурсі «Осінній колосок-2017» та  119 учнів у Міжнародному інтерактивному конкурсі «Весняний колосок-2018», де посіли призові місця і були нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками.

 

Шкільний конкурс  «УЧЕНЬ РОКУ - 2018»

З  метою заохочення та стимулювання діяльності учнів, розвитку творчих здібностей обдарованої молоді був організований та проведений вже традиційний загальношкільний конкурс «Учень року».

27 квітня відбувся фінальний тур шкільного конкурсу "Учень року" серед учнів 2-4 класів.

Переможцями стали:

Могирь Віталій (2-Б клас);

Синько Валерія (3-А клас);

Тєбякіна Анна (4-Б клас).

 

Також було визначено переможців загальношкільного конкурсу «Учень року», у якому перемогу  отримали такі учні:

 • Фомін Артем Олексійович (4-А) - серед учнів 1-4 класів;
 • Рава Анастасія (9-А) - серед учнів 5-9 класів;
 • Святенко Анастасія  (10-А) - серед учнів 10-11 класів.

Ціучні були нагороджені грамотами та отримали грошову винагороду...

 

У цьому році протягом трьох тижнів з 01 по 16 червня 2018 року було організовано роботу профільного дитячого літнього мовного табору «Rainbow», метою якого було створити відповідне мовне середовище та умови для заохочення учнів до вивчення англійської мови. У таборі відпочивали, навчалися та змагалися 154 учні. Роботу в таборі, керівником якого була вчитель вищої категорії Іщенко Н.С., забезпечували вчителі англійської мови навчального закладу. Упродовж зміни у таборі працюють 2 волонтери. З метою впровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю, розвитку творчих здібностей та зацікавленості учнів з багатьох напрямків знань(мови, країнознавства, географії, літератури тощо), пропагування миру та дружби серед народів різних національностей ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради оголосив про проведення  фестивалю для вихованців мовних таборів "Всі прапори завітали до нас"  14 червня 2018 року.

Виступ команди відбувався у формі літературно - музичної театралізованої композиції, що включала в себе представлення команди, традиції країни, безпосередньо літературно - музичну театралізовану композицію, роботу команди з групою підтримки. Учасники команд презентували географічні дані, цікаві факти обраної країни, її традиції, культуру, національні пісні, танці, поезію тощо мовою країни, яку представляють.

Команда нашої школи під у складі Вовк А., Демиденка А., Журавльової В., Денисова М., Краска Я., Ручко К., Бондаренко О., Грицай К., Донця Д., Балановської О., Пасічник Д. представляла Канаду. У нас було п’ять сильних конурентів - команд мовних таборів інших шкіл.                                             

   Виступ команди оцінювався за такими критеріями: розкриття теми, володіння іноземною мовою, оформлення і оригінальність виступу, рівень виконавчої майстерності, режисури, вокальні, хореографічні, спортивні здібності, майстерність проведення нестандартних ситуацій, робота з групою підтримки, дотримання тривалості виступу.

Весь виступ супроводжувався яскравими та змістовними презентаціями.

У 2017-2018  н.р. наші учні  брали участь в  інших  позакласних заходах, спортивних змаганнях як шкільних так і міських. Хочу відмітити, що рівень фізичної підготовки  наших дітей зріс. У школі постійно проводяться тренування з баскетболу, волейболу та спортивного туризму, де всі охочі можуть підвищувати свій рівень майстерності.

Враховуючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що в школі склалась певна система роботи з обдарованими та здібними учнями.            

 

ІІ.  Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами  та доцільність їх розстановки

 

1. Кадрове забезпечення навчального закладу

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про загальну середню освіту" штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти  міської ради міста Кропивницького на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2017-2018  навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена.

2.За штатним розкладом педагогічних працівників та спеціалістів:

 

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Забезпечення

 

Заступник директора

3,5.

забезпечено

 

Педагогічний склад(вчителі, що викладають предмети)

64,6

забезпечено

 

Вихователі ГПД

7

забезпечено

 

Педагог – організатор

1

забезпечено

 

Соціальний педагог

1

забезпечено

 

Практичний психолог

1

забезпечено

 

Заступник директора з господарської роботи

1

забезпечено

 

Секретар - друкарка

1

забезпечено

 

Завідувач бібліотекою

1

забезпечено

 

Лаборант

1

забезпечено

 

Сестра медична

2

забезпечено

 

Фахівець з охорони праці

0,5

забезпечено

 

Інженер – електронік

0,5

вакант

 

Завдувач позашкільним центром

1

забезпечено

 

Керівник гуртка

7

забезпечено

 

Акомпаніатор

1

забезпечено

 

Культорганізатор

1

забезпечено

 

Методист

1

забезпечено

 

Костюмер

1

забезпечено

 

         У 2017-2018 н.р. було прийнято 15 працівників, звільнено9;працювали  2 сумісники.

Всього працівників – 115(без сумісників). Педперсонал – 70. В тому числі – 15 – ПЦ “Школа мистецтв”. Обслуговуючий персонал – 15 працівників.

 

 

 3.  Якісний склад педагогічних працівників

 

К-сть прац.

Вчитель-

методист

Старший вчит/вихов

вища

I категорія

II

категорія

спеціаліст

відповідає

займаній

посаді

9-й розряд

10-й розряд

Педпрац.

6

20/2

40

11

8

11

2

 

 

Керівн.

гурт.

2

 

 

 

 

 

6

4

3

 

 

 

ІІІ.  Соціальний захист , збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

 

3.1.Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

 

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

 

У 2017/2018 навчальному році відповідно до нормативних документів управління освіти з метою забезпечення повноцінного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей  закладу освіти  з 4 вересня 2017 року по 31 травня 2018 року було забезпечено харчування учнів та вихованців навчального закладу та визначено такі норми харчування:

-учнів окремих категорій (діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із прийомних сімей, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») – одноразовим (обід);

-учнів пільгових категорій , які відвідують групи продовженого дня дворазовим (сніданок, обід).

Для організації раціонального харчування учнів встановлено такі грошові норми на одну дитину:

-для учнів пільгових категорій (обід) – 10.00 грн., (з березня 2018р.-13грн.)

-для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які відвідують групи продовженого дня (обід) – 10.00 грн., (з березня 2018р.-13грн.)

  - для учнів 1 – 4 класів не пільгових категорій (сніданок) – 7.00 грн.

  На кінець навчального року гарячим харчуванням було охоплено 50% учнів закладу. Серед учнів початкових класів безкоштовним сніданком забезпечені 344 учня, обідом в гпд -246 учнів. Серед учнів 5-8 класів безкоштовно харчувалися 33 учні пільгових категорій. В закладі забезпечено організацію харчування дітей, які знаходяться на диспансерному обліку й потребують дієтичного харчування згідно медичних висновків. Протягом навчального року 15 учнів початкових класів отримували дієтичне харчування.

  Продукти протягом року в заклад постачає ТОВ «Укрпромдонсервіс» . Перебоїв з постачанням продуктів не було. Прийом продуктів харчування здійснюється комірником тільки при наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). Облік продуктів харчування та продовольчої сировини здійснюється у Книзі складського обліку, суворо дотримуються умови зберігання та терміни реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

  Харчування учнів відбувається відповідно до примірного двотижневого меню на осінньо-зимовий та весняний період, яке надається міським управлінням освіти. В січні 2018 року наш заклад брав участь у проведенні моніторингу впровадження нового експериментального примірного двотижневого меню на зимово-весняний період. В ході його проведення  та з метою надання пропозицій щодо удосконалення нового меню проводилися батьківські збори, анкетування, дегустація страв. За результатами анкетування, в якому взяли участь 250 батьків учнів 1-4-х класів, були визначені найбільш бажані страви(серед яких каша гречана, биточок з філе птиці, салат із свіжих овочів, фрукти свіжі, картопляне пюре та страви, від яких відмовились(морква тушкована, капусняк, розсольник).

  Протягом навчального року працювала  Рада по харчуванню, яка опікується питаннями щодо контролю за організацією харчування дітей в закладі, замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо. Питання контролю стану організації та якості харчування учнів  щомісячно заслуховується на нараді при керівнику, на засіданнях педагогічної ради, один раз на місяць проводяться  перевірки комісії на харчоблоках закладу щодо дотримання норм закладки та виходу готової продукції( складено 11 актів перевірок).

  В нашому закладі облаштовано дві їдальні. Кількість посадкових місць в І корпусі- 90 , в ІІ корпусі-156 місць. Однак їдальня для учнів молодших класів потребує  нових меблів та посуду. Два харчоблоки оснащені технічним обладнанням, однак більшість із нього застаріла, що значно ускладнює процес приготування страв і не може забезпечити належної потужності.  Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані. У закладі є ванни для миття посуду, проводиться дезінфекція всього посуду,  столового інвентарю. Згідно норм на харчоблоках знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх застосування. На харчоблоках наявні всі необхідні інструкції та графік прибирання приміщень харчоблоку. Прибирання обідних зал проводиться вчасно згідно вимог санітарного законодавства. 23 травня поточного року комісією міського управління освіти був підписаний акт на дозвіл роботи їдальні та харчоблоку в літньому таборі.

 

2. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Медичні кабінетиобслуговують 765 учнів школи.

 На початку навчального року учні 2002 року народження відвідали дитячу поліклініку, при виявленні відхилень надавалися направлення на подальше обстеження, за потреби направлялися на лікування, відомості про результати медичного обстеження доведено до відома батьків та класних  керівників, зміни фізкультурних груп внесено до наказу.

      У жовтні проведено флюорографічне обстеження всіх учнів віком від 15 років на базі ІІІ міської лікарня м.Кропивницького  за графіком згідно наказу, учнів з патологією не виявлено.

      В жовтні 2017 року учні 5-х класів пройшли медичне обстеження з лабораторними дослідженнями, дані про стан здоров’я внесені у відповідну документацію. В лютому 2018 року було проведено медичний огляд учнів 2003 року народження, учні даної категорії перейшли від дитячого педіатра до підліткового терапевта, для цих дітей виділено окрему реєстратуру у поліклініці, заведені нові карточки, в яких записано результати медичного огляду.

      Інформація про підсумки медичного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями за 2017-2018 навчальний рік.

Усі діти, що перебувають на обліку у соціального педагога школи, пройшли медичне обстеження, у двох дітей-сиріт стан здоров’я задовільний. Завдяки співпраці з медичними працівниками дитячої поліклініки  ведеться чіткий контроль за дітьми, що перебувають на «Д» (диспансерному) обліку, за правилами учні, в яких є хронічні захворювання, котрі потребують нагляду, викликаються до поліклініки двічі на рік для того, щоб було видно динаміку та проаналізувати ефективність лікування.

На диспансерному обліку стоїть 237 учнів - 26% від всіх учнів школи:

       В 2017-2018 навчальному році пройшли  756 учнів медичний огляд.

За результатами обстеження виявлені наступні патології:

Порушення постави – 48 учнів

Центр. нерв. система – 16 учнів

Хвороби крові – 1 учень

Порушення зору – 122 учні

Серцево-судинна система -8 учнів

Органи дихання – 2 учнів

Шлунково-кишковий тракт – 26 учнів

Ендокринна система – 23 учнів

Ожиріння-11

Цукровий діабет -2

По результатам обстеження та зробленою пробою Руф’є учні були занесені до таких фізкультурних груп:

Основна – 609 учнів.

Підготовча – 108 учнів.

Спеціальна – 27 учнів.

Звільнені – 12 учнів.

 

Рекомендації на 2017-2018 н. р. :

- Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФГ.

- Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

- Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту  і ФГ для раннього виявлення туберкульозу.

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров`я дітей. Курс «Основи здоров`я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров`я.У закладі активно впроваджується програма з основ здоров`я “Вчимося жити разом”. Учителі основ здоров`я, класні керівники, члени адміністрації закладу (30) пройшли дистанційне навчання за цим курсом та отримали сертифікати.

 

3. 2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 

Робота педагогічного колективу протягом 2012 – 2017 років з охорони праці була організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі була розроблена від­повідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створена службу охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, створені й діяли комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети для перевірки знань. Навчання й перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчан­ня, фізичного виховання, ОЗВ проводиться щорічно згідно з планом-графіком. Робота служби з охорони праці здійснюється відповідно до плану роботи та гра­фіків обстежень, затверджених директором закладу.

На початок кожного навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт  санітарно-технічного стану школи.

В навчальному закладі щороку перевірявся стан охорони праці, пожежної безпеки та оформлялися акти встановленого зразка.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та вве­дені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Як із працівниками, так і з учнями  проводилися всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені в журналах вступного інструк­тажу для працівників і класних журналах для учнів.

Згідно з вимогами нормативних документів, реє­струвалися первинний, повторний, позаплановий і ці­льовий інструктажі для працівників та учнів. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться в службі охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії, шкільних майстернях, спортивних залах).

Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Облік інструктажів учителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

Навчальні кабінети, майстерні, спортивні зали, шкільна їдальня були забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розмі­щені плани евакуації на випадок пожежі. Оформлялися та поновлялися  куточки з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, на­вчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться на контролі директора навчального закладу.

У річних  планах  навчального закладу є окремий розділ «Заходи з охорони праці». Згідно з ним, систематично перевіряється робота школи з питань дотримання вимог законодавчих і нормативних до­кументів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Ці питання постійно обговорюються на нарадах у присутності директора, педагогічних радах.

На нарадах в присутності директора виносилися такі питання:

Стан проведення інструктажів із безпеки життєді­яльності та бесід для відвернення дитячого травматизму.

Робота класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам.

Про результати медичного огляду учнів.

Стан дотримання норм безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах.

Стан дотримання правил пожежної безпеки в школі.

Виконання працівниками школи інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку.

З метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу навчального закладу протягом навчальних років класні колективи чергували згідно складених графіків. Також за графіком відбувалося чергування й педагогів школи під час перерв, масових виховних заходів.

У навчальному закладі проводилася значна робота щодо виконання заходів із профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно до розроблених заходів, з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні, тема яких «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей із незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги».

За період 2017-2018 н.р. не зафіксовано  випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Виробничих травм у працівників школи за 2017-2018 н.р. не було.

Отже,  робота в закладі щодо профілактики  та запобіганню виробничого травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки  організована добре.

 

3.3. Надання соціальної підтримки  та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей

   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій,  що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початку навчального року соціальним педагогом були підготовлені відповідні  списки.

 • Соціальний захист дітей в навчальному закладі здійснювався за такими         напрямками:
 • забезпечення права кожної дитини бути здоровою, мати умови для всебічного розвитку;
 • надання важливого значення становища дітей, їх соціального захисту;
 • створення сприятливих умов для фізичного та психічного розвитку кожної дитини;
 • використовувати весь комплекс правових норм , спрямованих на захист  та охорону прав дітей, підлітків;
 • виявлення статусу дитини за запитами у різні соціальні інституту, супровід у відновленні життєвоважливих документів  дитини;
 • оформлення пакету документів у банк даних на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (дітей-сиріт в навчальному закладі – 2,   дітей позбавлених батьківського  піклування -6).

Реалізуючи план соціального захисту дітей на 2017-2018 н.р.  була проведена певна робота, а саме:

 1. Організовано  повноцінне гаряче  харчування дітей пільгових категорій.

     У 2017-2018 році харчуванням за рахунок бюджетних харчувань було забезпечено 72 учні : (  2- дитина - сирота; 6 -    дітей позбавлених батьківського піклування, 11 – учнів з малозабезпечених сімей, 48 учнів, батьки яких перебувають в зоні АТО, діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС-5 ).

 1. Ефективно працював консультпункт для опікунів та батьків, учнів пільгових категорій, який своєчасно надавав всю необхідну інформацію щодо соціального захисту дітей.
 2. Діти - сироти та діти позбавлені батьківського піклування були забезпечені спортивною формою, шкільними підручниками в повному обсязі.
 3. Діти вимушено переселені  з окупованих територій отримали своєчасно матеріальну допомогу у вигляді шкільного приладдя  та шкільної форми.
 4. З метою профілактики бродяжництва виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, були проведенні  рейди «Урок» «Вокзал (протягом року було проведено 10 рейдів).
 5. Систематично проводити засідання Ради профілактики  правопорушень учнів (в 2017-2018 році було проведено 6 засідань Ради профілактики).

 

3.4 Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

За результатами роботи у навчальному році усі педагогічні працівники отримали  щорічну  премію, у розмірі посадового окладу до Дня вчителя.У кінці навчального року кожен учитель отримує допомогу на оздоровлення також у розмірі посадового окладу. У 2017-2018 навчальному році з нагоди 55-річчя закладу педагоги та працівники закладу були нагороджені грамотами та подяками за сумлінну працю та значний внесок у розвиток навчального закладу.

Нагороди

 

Роки

Грамота управління освіти Міської ради міста Кропивницького

Подяка управління освіти,  науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

Подяка управління освіти Міської ради міста Кропивницького

 

Цінний подарунок

Подяка виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького

Почесна грамота виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького

2017-2018

23

5

19

1

4

1

 

 

Учні школи, які досягли успіхів у навчанні, брали участь у конкурсах, спортивних змаганнях, отримали Похвальні листи та грамоти за активну участь в житті школи. Фотографії переможців розміщуються на дошці у холі школи. У закладі другий рік поспіль за ініціативи директора закладу Ніжнікової А.О. та народного депутата Табалова …, проводиться загальношкільний конкурс “Учень року”, переможці якого отримують грамоти та  грошову винагороду.

 

 

 

 

 

3.5. Дотримання   правопорядку   неповнолітніми   та   вжиті

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

 

     Належна увага в школі приділялась профілактичній роботі з попередження девіантної поведінки, профілактики правопорушень та злочинів серед учнів школи. Систематично з учнями різних класів проводилися бесіди, тренінги з формування культури поведінки, толерантності. Були організовані неодноразові зустрічі із співробітниками кримінальної поліції у справах дітей, патрульної поліції, налагоджена співпраця з обласним центром безоплатної правової допомоги. Регулярно, 1 раз на місяць, відбувалися засідання шкільної Ради профілактики, на які запрошувалися учні, що порушували норми поведінки, Статуту школи та їх батьки( 6 засідань).

      На щоденному постійному контролі знаходилися питання відвідування  учнями школи, запобігання пропусків занять без поважних причин. Як у минулому, так і  поточному  році у школі немає учнів, які  не відвідують школу без поважних причин, але є проблема в тому, що багато дітей пропускають уроки через сімейні обставини і спізнюються.

 

ІV.  Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

 

   За період з 01.09.2017р. по 31.05.2018р. за загальним фондом отримане  бюджетне фінансування на суму 9782,1 тис. грн.

За рахунок якого:

 • у повному обсязі з урахуванням всіх підвищень, виплачена заробітна плата працівникам установи, індексація заробітної плати та щорічна грошева винагорода педагогічним працівникам НВО у розмірі 100%;
 • повністю оплачені комунальні послуги на суму 1183,1 тис. грн.;
 • закуповувались продукти харчування для безкоштовних сніданків та                  обідів учнів пільгових категорій на суму  428,0 тис. грн.;
 • оплачувались послуги телефонного зв’язку та інтернету на суму  8,4  тис. грн.;
 •  витрачено на протипожежні заходи 6,1 тис. грн.;
 • транспортні послуги з доставки підручників склали 2,6 тис. грн.;
 • відремонтовано кухонне обладнання на суму 0,8 тис. грн.;
 • проведено оплату за:

          1. навчання з правил охорони праці в сумі 0,2 тис. грн.;

          2. дератизацію приміщень в сумі 0,7 тис. грн.;

3. вивіз побутового сміття на суму 3,4 тис. грн.;

          4. послуги з гідравлічної промивки тепломережі в сумі 12,2 тис.грн.;

5.послуги по внесенню змін до бухгалтерського програмного забезпечення  на суму 3,6 тис. грн.;

6. підключення до мережі інтернет в сумі 4,9 тис. грн.;

7. проведення та налаштування локальної та wi-fi мережі в сумі 15,6 тис. грн.;

8. поточний ремонт системи водопостачання в сумі 13,8 тис. грн.;

9. поточний ремонт каналізації в сумі 14,9 тис. грн.;

10. поточний ремонт приміщення в сумі 52,6 тис. грн.;

11. поточний ремонт електромережі в сумі 2,8 тис. грн.;

12. метрологічні послуги в сумі 1,3 тис. грн.;

13. поточний ремонт принтерів та заправку картриджів на суму 7,1 тис. грн.;

14. послуги з прочистки каналізації в сумі 0,6 тис. грн.;

15. підписку періодичних видань в сумі 8,4 тис. грн.;

         Придбано:

-          медикаменти та перев’язувальні матеріали  на суму  2,5 тис. грн.;

-          мережеве обладнання на суму 10,7 тис. грн.;

-          миючі та дезінфікуючі засоби на суму 13,1 тис. грн.;

-          будівельні матеріали на суму 2,8 тис. грн.

-          кухонний посуд на суму 4,8 тис. грн.;

-          бухгалтерські бланки та  на суму 0,7 тис. грн.;

-          канцелярські товари та папір на суму 2,5 тис. грн.;

-          LED-лампи на суму  1,9 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (Бюджет розвитку) було оплачено:

-   за розроблення проектів на капітальний ремонт паркану та сходинкової частини будівлі – 133,8 тис. грн.;

-    за спортивне обладнання – 120,3 тис. грн.

Постійно ведеться робота, щодо покращення фінансування закладу за рахунок залучення різних видів позабюджетних коштів.

Так протягом навчального року до спеціального фонду установи надійшло:

-          батьківської плати за харчування учнів та буфетної виручки на суму  369,3 тис. грн.;

-          коштів від реалізації макулатури та металолому в  сумі 3,4 тис. грн.

-          благодійних  внесків від приватних осіб  - 10,0 тис. грн.;

За період з вересня 2017 року по травень 2018р. батьками учнів закладу було надано негрошеву благодійну допомогу закладу на загальну суму 91,8 тис. грн.

 

 

V. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

VІ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішнього контролю та календарних планів вчителів і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно – правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти Кіровоградської міської ради, інституту післядипломної педагогічної освіти, ЦМСПС,  що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

До управління школою залучаються :
-    рада школи ;
-    загальношкільний батьківський комітет;
-    керівники методичних об’єднань;
-    профспілкові комітети.
Школа співпрацює з такими організаціями :
-    управління освіти міської ради міста Кропивницького;
   -    ЦДПУ ім.. В.Винниченка (педагогічна практика студентів);
-    комунальний заклад «Станція юних техніків»;

    -     КОІППО ім. В. О. Сухомлинського;

-    обласна бібліотека ім. Д.Чижевського.
 

VІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування

 
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність. В цьому мені  допомагають мої заступники  з навчально-виховної роботи Мажарова Л.С., Бобровницька В.В.,  Жосан  Л.І., Рубахіна Н.С.,  Хомко О.П., заступник з виховної роботи     Шевченко  І.Г.  Стиль керівництва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути об’єктивно і по можливості надати допомогу.Згідно графіку ведеться прийом громадян. Упродовж 2017 – 2018 начального  року зареєстровано 14звернень, які переважно вирішено або надано роз’яснення.
Мною враховуються та виконуються пропозиції батьківського комітету, щодо покращення умов для навчання та виховання дітей (естетичне оформлення кабінетів, створення розкладу начальних занять, організація роботи гуртків, організація екскурсій і т.п.); ради школи щодо планування роботи школи, щодо покращення гарячого харчування учнів; пропозиції профспілкового комітету та тарифікаційної комісії щодо оптимального розподілу педагогічного навантаження,  учнівського самоврядування.
 Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа №32 стане справжньою школою радості.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.
 
 
 

 

 

 

 


1.                     У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

2.                     На початок 2016-2017 навчального року в закладі було відкрито 26  класів, з них 1-4 – класів – 12 , 5-9-  12 класів, 10-11 – 2 класи. Мова навчання – українська. Середня наповнюваність учнів  у  класах  складала – 27 чоловік . Протягом року із закладу освіти вибуло –29 учнів(враховано учнів 9-х класів(20), які продовжили навчання в інших навчальних закладах), прибуло – 16 учнів. Кількість учнів станом на 01.09.2016 р. –727 учнів.

На виконання статті 35 Закону України  «Про освіту», статті  6 Закону України  «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»  було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням. Кількість дітей по мікрорайону школи – 516,

дітей п’ятирічного віку – 29,

дітей віком з 6 до 18 років – 487,

дітей віком 6 років, які не навчаються за бажанням батьків - 6.

З них навчаються – 510, у ЗНЗ – 482, ВНЗ – всіх рівнів акредитації – 17, технікуми – 20;  ПТУ – 8.  

3.                     Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. Щодо виконання Закону України «Про мови» та Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2016-2017 роки слід зазначити, що НВО №32 заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилась роз’яснювальна робота. Щорічно перевіряється  виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні закладу брали  участь у Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури,  конкурсі  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням на тему «Ідея Соборності України: Творчість Т.Шевченка: народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне, майбутнє», у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  інтерактивних конкурсах: Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», «Патріот» , «Sun Flower»; у міському мовно-літературному театралізованому конкурсі «З Кобзарем у серці».  У листопаді щорічно проходить Місячник української мови, під час якого вчителі української мови та літератури згідно плану Місячника провели конкурси, бесіди, вікторини, круглі столи, створили презентації, проекти. У закладі був проведений Єдиний день грамотності, школярі писали диктант національної єдності. Було організовано та проведено  серію бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга», виставку літератури з історії державної мови. Протягом Місячника було створено тематичні стенди  з питань культури мовлення, стіннівки до Дня писемності та мови у класних кімнатах,      стенди « Місячник української писемності та мови» та  «9 листопада - День української писемності та мови».

4.                     У 2016-2017 навчальному році заклад був забезпечений педагогічними працівниками на 100  відсотків.

Найяскравішим проявом творчої взаємодії педагогів щодо підведення підсумків роботи над проблемною темою стали:

педагогічні ради:

-         Педагогічна рада – конференція «Створення оптимального навчально-виховного середовища для розвитку і самореалізації творчого потенціалу учня»;

-         «Про впровадження нового Державного стандарту в освіту. Перехід закладу на новий зміст та структуру навчання»;

-         «Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів шляхом впровадження новітніх технологій»;

-         «Атестація – стимул розвитку творчості, важлива умова росту професійної майстерності педагогів».

 

Циклограма методичної роботи закладу  на 2017-2018  н. р.

 

№ п/п

Методичні

заходи

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

1

Інструктивно -

методичні наради

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Педагогічні

консультації

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Семінари-практикуми

 

 

 

+

+

+

 

 

 

4

Майстер-класи

 

+

+

+

+

+

+

 

 

5

Школа вищої педагогічної майстерності

 

 

+

+

+

+

+

+

 

6

Відкриті уроки

 

+

+

+

+

+

+

+

 

7

Творчі звіти

 

+

 

+

 

 

+

 

 

8

Засідання творчих груп

 

+

 

+

 

 

+

 

+

9

Методичний десант у д/с

+

 

 

 

 

 

 

 

+

10

Методичні виставки

 

 

 

 

 

+

+

 

 

11

Предметні тижні

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Школа становлення молодого вчителя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

У  2016-2017н.р. на базі НВО № 32 проходили такі семінари:

-                міський семінар-практикум  для голів методичних об’єднань вчителів англійської мови:" Методологічне підгрунтя та шляхи практичної реалізації принципу міжпредметних звязків на уроках іноземної мови", де вчителі міста мали змогу відвідати відкриті уроки Босової І.І.( 4 клас,"School Life ") та Федаськовоі В.А. (9 клас," Travelling to the World's Cities") та почути фахові виступи вчителів МО з даної проблеми.

-                                                   Семінар – практикум «Використання можливостей Google Apps for   Education для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів на уроках історії» (урок на тему «Нові явища в соціальній сфері та повсякденному житті» Савченко А.С. (11-А ).       

-                                                   Крамаренко Оксана Олексіївна взяла участь у проведенні семінару-практикуму для заступників директорів, які відповідають за початкові класи на тему «Використання сучасних Інтернет ресурсів та сервісу Google Apps в організації роботи зі здібними  та обдарованими учнями», провела майстер-клас для слухачів курсів при КОІППО на тему «Впровадження  інтерактивних методів навчання, використання хмарних технологій у роботі вчителя початкових класів» (квітень).

-                                                   Майстер-клас для творчо працюючих вчителів «Використання народних ігор і забав для розвитку фізичних та психологічних якостей учнів», вчитель-методист Коломієць В.П..

-                                                    У листопаді 2016 року на базі нашої школи відбувся семінар-практикум  з проблеми «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей  на   уроках  економіки»,  на   якому вчитель  Шило О.А. провела відкритий урок для вчителів міста з теми «Суть грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники» (11-А клас).

-                                                   У лютому 2017 року Шило О.А. брала участь у заході по реалізації проекту «Нова українська школа у Кропивницькому», де учні 8-А класу захистили проект власної фірми «YOTTA».

-                                                         У грудні 2016 року  Шило О.А. взяла участь у конкурсі на першочергове отримання засобів навчання для оснащення навчальних закладів за тематикою: «Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технології в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по підвищенню рівня викладання предметів природничо-математичного циклу» у номінації фізико-математичний напрямок проект «Фізика і сучасність». В результаті захисту проекту отримано нове обладнання для кабінету фізики.  

-                                                   Жосан Л.І., Теличенко В.О., Нестеряк Л.Б., Приходько Т.В. та Бєдіна Н.В. в цьому навчальному році   взяли участь в обласному огляді освітніх блогів. Всі учасники були визнані переможцями та нагороджені дипломами: Жосан Л.І. - Дипломом ІІ ступеня в номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального закладу»; Приходько Т.В.- Дипломом І ступеня в номінації «Блог учителя"; Теличенко В.О., Нестеряк Л.Б., Бєдіна Н.В - Дипломом ІІІ ступеня в номінації «Блог учителя».

-                                                   Усі вчителі та вихователі кафедри початкової школи в квітні місяці взяли участь в профтестах (організатори «Профтесту»:1.СОГО «Український Академічний Центр оцінки діяльності та професійної відповідності викладачів та педагогів»; 2. ГО «Просвіта молоді України»; 3. «Інтернет-Портал рейтингу освітніх закладів України»), успішно склали їх та отримали сертифікати. Також, завдяки участі, школа отримала медаль  «За   професійну  активність педагогічного колективу».    

-                                                   Крамаренко О.О. та Нестеряк Л.Б.  мали свої публікації в  збірці «Рекомендації щодо проведення Першого уроку в навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (Центр методичної та соціально-психологічної служби): Крамаренко О.О.- усний журнал для 2 класу «Мій сонячний дім – моя Україна», Нестеряк Л.Б.- колективна творча справа «Родина-родина — це вся Україна». У наш час комп’ютерні технології зайняли міцну позицію в організації навчального процесу з різних дисциплін. Сучасне навчання у  закладі  пред’являє нові вимоги до професійних якостей і рівня підготовки учнів .

-                Жосан Л.І., Крамаренко О.О. та Теличенко В.О. взяли участь в січневій  науково-практичній інтернет-конференції для педагогів міста з проблеми: «Реалізація вимог формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та державного стандарту базової і повної загальної освіти». Їхні  статті (Жосан Л.І. - «Формування здорового способу життя в учнів початкових класів шляхом використання здоров'язберігаючих технологій», Теличенко В.О.- «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів шляхом використання диференційованого підходу на уроках в початковій школі», Крамаренко О.О.- «Впровадження інтерактивних методів навчання, використання хмарних технологій, як засіб формування  ключових і предметних компетентно- стей  молодших школярів») опубліковані на сайті  ЦМСПС у розділі «Січневі та серпневі наради» та у збірнику матеріалів конференції.

-                В кінці навчального року Боковня Я.С. взяла участь у відкритій обласній інтернет-конференції «Шляхи ефективного впровадження освітніх новітніх технологій у навчальних закладах», організованої з ініціативи Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Матеріал її виступу на тему «Використання електронних ресурсів у проектній діяльності учнів початкових класів на уроках природознавства» був включений до програми конференції.

Головними завданням навчального закладу є:

 1. забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;
 2. виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;
 3. формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;
 4. впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;
 5. підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміння  планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.

 

 

 

 


1
2
3